Education

Inner Play in a Study Narrative

Sinds 2004 heb ik  HKU-studenten gecoacht van de bacheloropleidingen Fine Art, Illustration, Product Design en van de masteropleiding Kunsteducatie. Binnen deze studieloopbaanbegeleiding heb ik een methode ontwikkeld waarin spel en spelen ingebed worden in de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. In 2018 ontving ik een Comenius Teaching Fellow-beurs. Daarmee kon deze methode worden uitgebreid met verschillende tools en handvatten die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk.

Door filosofie en game design te combineren in een narratief voor studeren,
helpt dit digitale cahier studenten zich te realiseren dat de werkelijkheid ambigu is en wordt geconstrueerd door concepten. Concepten die bestaan uit beelden en ideeën over wat bijvoorbeeld een beroep is. De methode biedt studenten inzicht in de verschillende functies en posities in de samenleving en helpt ze, op een speelse manier, hun eigen stem te vinden en zich verder te ontwikkelen.

Dit cahier beschrijft een methode waarmee studenten, met behulp van gameprincipes en filosofie, meer eigenaar kunnen worden van hun studie. Het is geschreven voor docenten en studenten. Deel I gaat over eigenaarschap, spelen en ontwerpen, en in deel II worden voorbeelden van games, tools en regelsets behandeld.

De methode gaat uit van de grondvisie van Johan Huizinga dat we spelende mensen zijn, Homo Ludens, en dat alle kunst en cultuur ontspruit uit spelen. Huizinga legt spel uit als een magische cirkel, een werkelijkheid binnen een werkelijkheid, waardoor spel dichter bij de werkelijkheid kan komen dan de werkelijkheid zelf.